По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Признаване на приход от правителствено дарение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Признаване на приход от правителствено дарение

Публикувано на 04.08.2020

Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Как да осчетоводя изплащането на пълната заплата при положение, че фирмата или лицето не работи по чл. 120в от Кодекса на труда, означава ли,че трябва да се плати 100% заплата, осигуровките - кога ще се получи компенсацията ако е одобрена фирмата? 

   С н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...