По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Преустановяване на работа по реда на чл. 120в от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Преустановяване на работа по реда на чл. 120в от КТ

Публикувано на 31.07.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещите, които не са на работа по член 120в от КТ, как реално да се отразят и във ведомостта - престой, като присъствие /и чисто технически за целта на счетоводното отчитане/? Ако някой не работи по 120в, но се наложи да вземе или свър...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...