По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

Публикувано на 30.06.2020

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    В брой 44 на “Държавен вестник”, от 13.5.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г.
На основание § 16, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона, през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...