По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Публикувано на 11.08.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции на отчетени в данъчни регистри и справки декларации данни от лица с прекратена регистрация. Промяната отразява факт...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...