По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Третиране по ЗДДС на дарение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Третиране по ЗДДС на дарение

Публикувано на 14.08.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    Земеделски производител - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, има дълготрайни активи - мандра, с остатъчна стойност към момента 24 000 лв. Как би се оформило дарението на тази мандра в полза на манастир (при покупката на мандрата е ползван данъчен кредит). Ще има ли начисляване на ДДС (ако да, върху пазарната стойност ли).

   При дарение с...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...