По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Публикувано на 04.08.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Учредено е сдружение с нестопанска цел. В устава е заложено всеки член да внася встъпителна вноска и членски внос, като встъпителната вноска не се възстановява при прекратяване на членството. Тази встъпителна вноска като капитал ли да я осчетоводя по сметка 105 или директно по с/ка 117 Други резерви, след като няма да се връща сумата от встъпителната вноска?

   Отговор: Съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...