По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Разходи за учредено право на строеж
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Разходи за учредено право на строеж

Публикувано на 07.08.2020

Отговаря Николай НИКОЛОВ – д.е.с.

    Въпрос: Частно лице учредява право на строеж върху свой недвижим имот, за което приемателят – фирма, заплаща договорена сума.
Освен това съгласно договора приемателят се задължава да заплаща на учредителя месечно обезщетение, поради това, че същият остава без жилище за времето на строителството.
Това обезщетение е разход за фирмата приемател. Къде следва да се отнесе (например в други разходи) и достатъчно основание ли е договорът, за...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...