По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Публикувано на 07.08.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, защото ако сега излезе в отпуск, ще е върху размера, на който се е осигурявала преди майчинството, но ако излезе след 6 месеца например, размерът на отпуската ще е върху това, което ще се осигурява в ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...