По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

Публикувано на 30.06.2020

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор

    На 22.04.2020 г. в Официалния вестник на ЕС бе публикуван Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., съгласно който е прието за приложение в ЕС ограничено изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации с название “Дефиниция за стопанска дейност (Официален вестник, бр. L 127). Изменението бе публикувано от СМСС на 22.10.2018 г. С него са променени дефиницията за “бизнес, стопанска дейност”, Насоките за прилагане и примерите за илюстрация към МСФО 3.1. ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...