По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Относно изменение на Постановление № 55 на МС в ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Относно изменение на Постановление № 55 на МС в ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.

Публикувано на 30.06.2020

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    Поредното изменение на ПМС 55 на МС е свързано с изплащането на компенсациите на работниците и служителите, с цел запазване на заетостта им в предприятието. Действието на постановлението се удължава и през периода на извънредната епидемична обстановка.
В наименованието на постановлението накрая се поставя запетая и се добавя “или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територият...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...