По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Професионална квалификация на работниците и служителите
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Професионална квалификация на работниците и служителите

Публикувано на 16.10.2020

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Какви възможности са предвидени в Кодекса на труда за професионалната квалификация на работниците и служителите?

   В глава ХI чл. (229-237) от Кодекса на труда (КТ) се съдържа уредбата на професионалната квалификация на работниците и служителите. Тази уредба...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...