По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Платен годишен отпуск по време на предизвестие
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Платен годишен отпуск по време на предизвестие

Публикувано на 09.10.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и излиза в платен годишен отпуск. Удължава ли се срокът на предизвестието с дните на ползвания отпуск?

   Срокът на предизвестието се договаря при сключването на трудовия договор и е еднакъв за двете страни. Този срок започва да тече от деня, следващ връчването на предизвестието на съответната страна. През време на предизвестието трудовото правоотношение не се п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...