По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Прекратяване на трудовия договор след продължителен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на трудовия договор след продължителен отпуск

Публикувано на 20.10.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служителка е била в болничен една година и след връщането си на работа в първия работен ден трудовото й правоотношение е прекратено по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. На каква база се изчисляват полагащите й се обезщетения по чл. 220...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...