По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Ремонт на нает актив
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Ремонт на нает актив

Публикувано на 08.09.2020

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    През 2019 г. имам ремонт на нает актив на стойност 60 000 лв. Отразен е като данъчен дълготраен нематериален актив. Къде е най-подходящо да впиша в баланса на дружеството?

   Можете да формирате отделна статия в счетоводния баланс в групата на дълготрайни нематериални активи и тя да е с наименование “Наети дълготрайни активи”.
Обикновено се договаря със собственика на наетия имот за чия сметка следва да се извършат разх...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...