По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗАДС > 2020 г. > Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Публикувано на 31.07.2020

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчни дела, преподавател във ВУЗФ

    Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 53 от 12 юни 2020 г., и са в сила от 12 юни 2020 г. Промените са направени във връзка с измененията на Закона за акцизите и данъчните складове...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...