По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Допълнително възнаграждение с постоянен характер
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Допълнително възнаграждение с постоянен характер

Публикувано на 11.09.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    В Правилника за работната заплата е предвидено всеки месец на работниците да се начислява допълнително възнаграждение с един и същи процент. Той се начислява за отработените дни и дните на платен отпуск. За администрацията допълнителното възнаграждение не е гарантирано. То се начислява на всеки 6 месеца, но само при положителен финансов резултат. Включва ли се сумата на това възнаграждение при изчисляване на обезщетенията по КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...