По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Продажби в брой на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Продажби в брой на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци

Публикувано на 18.09.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Имаме издадени фактури без касови бележки от лице, което е регистрирано като земеделски производител. Към момента лицето не е имало касов апарат. В случая към фактурата може ли да се прикрепи касов ордер и кантарна бележка. Законно ли е по този начин?

   Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуер...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...