По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Промени в Постановление № 55 на Министерския съвет относно осигуряването
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в Постановление № 55 на Министерския съвет относно осигуряването

Публикувано на 31.07.2020

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

    Промяната в Поста-новлението № 55 на МС се отнася до изплащане на трудовото възнаграждение и внасянето на осигурителните вноски при изплащане на компенсации.
Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г., като разпоредбите му се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.
Променено е заглавието на постановлението, както следва: “Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. з...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...