По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отчитане и заплащане на нощния труд
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане и заплащане на нощния труд

Публикувано на 18.09.2020

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    В предприятието ни възникна спор във връзка с начина, по който трябва да се изчисляват и контролират часовете извънреден труд, положени от работещите на смени в условията на непрекъснат процес.
Според мен извънредният труд, който трябва да се ползва за нуждите на контрола по чл. 146 КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...