По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Заместване при отсъствие на трудоустроено лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Заместване при отсъствие на трудоустроено лице

Публикувано на 25.09.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Трудоустроено с решение на ТЕЛК лице с 51 на сто намалена работоспособност е назначено на работа и веднага след това по собствено желание постъпва в болница. Представя болнични листове с продължителност повече от един месец и не желае да напусне. Има ли работодателят право да назначи друго лице на същата длъжност?

   Няма пречка работодателят да назначи със срочен трудов договор за заместване друг работник или служител на мяс...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...