По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Преоценка на активи във връзка с направено обезпечение за събиране на публично задължение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Преоценка на активи във връзка с направено обезпечение за събиране на публично задължение

Публикувано на 15.09.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ, д.е.с., рег. одитор

    Във връзка с направено обезпечение в НАП по изпълнително дело със дълготрайни материални активи на дружеството (собствени магазин и апартамент) с балансова стойност, която не достатъчна, за да покрие задължението, но e с висока пазарна. От НАП искат активите да се покажат с балансова стойност, която е по-близка до реалната пазарна. Знаем, че подходът на преоценката, който може да се използва само от предприятията, изготвящи своите финансови отчет...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...