По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Уволнение от работодателя с предизвестие
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Уволнение от работодателя с предизвестие

Публикувано на 11.09.2020

Красимир Добрев, юрист

    Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога работодателят е длъжен да уволни с предизвестие?

   Кодексът на труда (КТ) има специални разпоредби, които определят случаите, в които работодателят трябва да прекрати едно трудово правоотношение с предизвестие. Там са посочени и общи правила, и точно конкретни хипотези...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...