По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Прекратяване на ТД с наследници на починал ЕТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на ТД с наследници на починал ЕТ

Публикувано на 08.09.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счетоводител съм в ЕООД. Едноличният собственик на капитала, който е и единствен управител, почина. В дружеството има назначено само едно лице на трудов договор. Наследниците спорят помежду си и не са приели наследството. С оглед спряната дейност, как мога да прекратя трудовия договор на единствения служител? Кой може да подпише документите му за прекратяване?

   След смъртта на ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...