По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изплащане на заплати по мярката 60/40
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Изплащане на заплати по мярката 60/40

Публикувано на 31.07.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Одобрени сме по мярката 60/40. Отпуснати са ни пари за м. март на база м. януари. Заплатите за март и осигуровките са платени до 25.04.2020 г. Компенсациите за март са отпуснати на 27.05.2020г. Трябва ли да изравняваме заплатите за март с тези в януари и ако да - в какви срокове?

   В Постановление № 55 от 30 март 2020 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...