По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение

Публикувано на 18.09.2020

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    На 18.07.2020 г. с извънреден брой на ДВ, бр. 64, със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) са обнародвани поредните промени в редица закони, кодекси и наредби, свързани с извънредното положение, породено от пандемията с COVID-19. За пореден път обаче ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...