По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

Публикувано на 18.09.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как работодателят може да освободи лице навършило 74 години, лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

   Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...