По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Използване на отложен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Използване на отложен отпуск

Публикувано на 18.09.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30 юни 2020 г. или може да го използва до края на 2020 г.? Изпол...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...