По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж

Публикувано на 09.10.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител беше в трудово правоотношение до 30.04.2020 г. Имаше разрешение от работодателя да ползва неплатен отпуск за периода от 01.12.2019 г. до 30.04.2020 г. Осигурителните документи са приключени, като на служителя за 2019 г. са признати за трудов стаж оставащите работни дни до края на годината, а за 2020 г. - 30 работни дни - съгласно чл. 160...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...