По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Чуждестранно юридическо лице - работодател
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Чуждестранно юридическо лице - работодател

Публикувано на 13.10.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Чуждестранно юридическо лице е регистрирало свое място на стопанска дейност (МСД) в България и в тази връзка има регистрация в регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС. Освен това е наело помещение в България и е изградило производство в това помещение, т.е. извършва стопанска дейност в страната. Може ли да наеме български служители за работа в производството в България и явява ли се работодате...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...