По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Промени в наредби, свързани с осигуряването
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в наредби, свързани с осигуряването

Публикувано на 25.09.2020

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

    1. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
В „Държавен вестник“, брой 72 от 14.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 202 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...