По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Дарения на лични предпазни средства
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Дарения на лични предпазни средства

Публикувано на 16.10.2020

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ – д.е.с.

    Въпрос: Болница е получила дарения на лични предпазни средства (маски, ръкавици и т.н.) от фирми и държавни институции. Даренията са предадени с приемно-предавателни протоколи, в които личните предпазни средства са отразени само количествено. Как следва да се определи и документира стойността на даренията и счетоводно да се отразят?

   Отговор: Правилно сте получили даренията с приемно-предавателен протокол. В този протокол н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...