По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Промените в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промените в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

Публикувано на 15.09.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    С параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., са направени промени и в ЗДДС. Съгласно § 10 и § 11 от ПЗР на ЗИДЗМДТ промените влизат в сила от 01.08.2020 г. и ще се прилагат до 31.12.2021 г.

   1. Какво променят измененията в ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...