По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Подбор при уволнение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Подбор при уволнение

Публикувано на 20.10.2020

доц. д-р Андрей Александров

    Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какво представлява подборът при уволнение?

   Разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ предвижда, че при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, рабо...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...