По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изменения и допълнения на наредби на държавното обществено осигуряване
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Изменения и допълнения на наредби на държавното обществено осигуряване

Публикувано на 25.09.2020

Вержиния ЗАРКОВА - началник отдел в НОИ

    В “Държавен вестник”, бр. 71 от 11.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.09.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
Основната промяна в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се отнася до начина, по ко...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...