По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие

Публикувано на 20.11.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме работник , който отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. В този период настъпи трудова злополука. Представен е болничен, регистриран в системата. Спира ли болничния и последващите такива процедурата по прекратяване на трудовите правоотношения с работника?

   Съгласно чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. В чл. 326, ал. 4 от КТ е предвидено, че срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл. 335, ал. 1, т. 1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...