По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Осигурителни вноски при труд по граждански договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигурителни вноски при труд по граждански договор

Публикувано на 24.11.2020

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

    Студентка редовно обучение получава доход от наем в размер на 500 лв. на месец. Освен това ще сключи граждански договор в размер на 600 лв. за един месец. Следва ли при гражданския договор да бъдат удържани осигуровки, независимо че възнаграждението по него е под МРЗ?

   Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако лицето, работещо по граждански договор, няма друго основание за осигуряване, осигурителни вноски се дължат само когато възнаграждението е равно или надвишава минималната работна заплата за страната (610 лв. за 2020 г.) след намаляването му с разходите за дейността.
Когато лицето, работещо по граждански договор, има друго основание за осигуряване, осигуровки се дължат върху размера на възнаграждението по гражданския договор, независимо дали надвишава минималната работна заплата след намаляването му с разходите за дейността.
Доходът от наем не е осигурителен доход и поради това няма да се дължат осигурителни вноски върху възнаграждението за положения труд по гражданския договор, когато то е под минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...