По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца

Публикувано на 24.11.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Кой месец ще се използва като база за изчисляване на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224, ал. 1 от КТ, ако трудовият договор се прекрати на 5 май, през април и март са отработени съответно седем и четири дни, а през февруари - пълен работен месец?

   Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се изчислява от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението. В случая това е месец април, през който са отработени седем дни. За да се определи брутното трудово възнаграждение за пълен работен месец, е необходимо:
- изплатеното за април брутно трудово възнаграждение да се раздели на броя на работните дни, за които то е начислено;
- така полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение да се умножи по броя на работните дни за месеца съгласно работния график на лицето.
Обезщетението по чл. 224 от КТ се изчислява по реда на чл. 177 от КТ на база среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния месец преди уволнението, през който са отработени най-малко десет дни. В случая това е месец февруари.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...