По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Публикуване на ГФО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Публикуване на ГФО

Публикувано на 13.11.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Публикуват ли ГФО в търговския регистър ЕТ, които не подлежат на одит и са регистрирани по ЗДДС?

   Отговор: Изискванията за публичност на ГФО по реда на чл. 38 от Закона за счетоводството не се отнасят до ГФО на онези предприятия на ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит. Фактът че съответният ЕТ е регистриран по ЗДДС, няма никакво значение спрямо изискванията за публичност на финансовите отчети. Ето защо можем да заключим, че във вашия случай, след като ГФО на ЕТ не подлежи на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор, то тогава съответният ГФО не подлежи на публикуване в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...