По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отчитане на договор за лизинг
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на договор за лизинг

Публикувано на 12.01.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    ЕООД, прилагащо НСС, има сключен договор за наем на търговска площ - склад от 01.01.2020 , с ООД, също прилагащо НСС. Договорът за наем е за една година. Наемът се плаща на тримесечие, като наемодателят издава фактура на наемателя. Как следва да се отчитат счетоводно приходите от наем за наемодателя, като се има предвид, че от 01.01.2019 влезе в сила МСФО 16 Догори за лизинг.

   Влизането в сила на МСФО 16 Лизинг не оказва вл...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...