По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Признаване за данъчни цели на счетоводно отчетените разходи за пътуване и престой на собствениците на дружество
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Признаване за данъчни цели на счетоводно отчетените разходи за пътуване и престой на собствениците на дружество

Публикувано на 15.01.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Имат ли право собствениците на дружеството на командировъчни разходи, когато доставят продукция на клиентите ни със служебен транспорт, и ако имат право, достатъчна ли е заповедта за командировка за отчитане на разходите? Нямат сключени трудови договори, нито договори за управление и контрол.

   Чл. 33, ал. 2 от ЗКПО...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...