По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Публикувано на 19.01.2021

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Наша служителка, която работи по трудов договор, ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 20.01.2020 г. През м. октомври 2020 г. тя прекъсна отпуска си и се върна на работа на 4-часов работен ден. Трябва ли към трудовото й възнаграждение да се изплаща и обезщетение по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване?

   След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяван...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...