По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Преместване на работник или служител в друго населено място
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Преместване на работник или служител в друго населено място

Публикувано на 08.01.2021

Красимир Добрев, юрист

    Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия работодател може да премести работник на друго място, включително и в друго населено място?

   В Кодекса на труда (КТ) има специални правила, свързани с обезщетения, които работодател дължи при преместване на работник или служител в друго населено място. Пъ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...