По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация

Публикувано на 12.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по основен трудов договор в община С. като старши счетоводител на 8 часа с работно място кметство с. Ж., община С. По този трудов договор не ми се начислява клас за прослужено време. Не съм държавен служител. Всички служители са без клас за прослужено време.
Работя и по втори трудов договор на 4 часа като счетоводител в детска градина с. Ж., община С. Там също не ми се начислява клас за ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...