По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях

Публикувано на 08.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Мога ли като работодател да забраня на служителите си от отдел Администрация да излизат извън сградата на офиса ни по време на обедната си почивка, които понякога обядват заедно в близките заведения, което считам за опасно предвид ситуацията с КОВИД-19?

   Съгласно чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...