По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник

Публикувано на 12.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в Испания. Българската трудова книжка при съставянето е допусната техническа грешка свързана с датата на раждане, което пречи за пенсионирането ми пред испанските власти. Предприятието, където е съставен документът, отдавна е закрито. Кой е компетентен орган да констатира на техническата грешка и да изготви валиден документ който да удостовери пред испанските власти че лицето...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...