По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 15.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На счетоводител в училище му предстои пенсиониране, който е назначен на трудов договор на 2 часа. Основния трудов договор е на друго място. Има ли право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ - на лица от непедагогическ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...