По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден

Публикувано на 19.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка на втори трудов договор чл.111 от КТ на 4 часа работно време, има ли право на пълен размер платен отпуск за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1,т.2 от КТ

   Разпоредбата на чл. 156...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...