По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Право на обезщетение по чл. 222, а. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Право на обезщетение по чл. 222, а. 3 от КТ

Публикувано на 22.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи в дадено предприятие, като за последните 10 години лицето е в неплатен отпуск. Междувременно е назначено с акт на МС за ръководител на орган на изпълнителната власт. По същото време придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Дължи ли работодателят по основното трудово правоотношение, по което служителят е в неплатен отпуск, обезщетение по чл. 222...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...