По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Публикувано на 26.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка прекъсва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, защото детето започва да посещава държавна детска ясла, но тя не желае да се върне на работа. Заявява желанието си да ползва неплатен отпуск на основание чл. 167а...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...