По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Командироване в рамките на предоставяне на услуги
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

Публикувано на 19.01.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2017 г. Министерството на труда и социалната политика излезе със становище по прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
Междувременно с чл. 1 от Директива (ЕС) 2020/1057 бяха установени специфични правила по отно...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...